Вертикална преса – балирка

Вертикалната преса за мелење е модерен уред за намалување на комуналниот отпад. Специјалната конструкција овозможува пресување на сортираниот комунален отпад во бали.

Висината на балата може да се прилагоди според потребите за оптимално полнење на просторот за транспортно возило. Врзувањето е процес што се прави рачно со употреба на жица за врзување механизам што спречува расфрлање на отпадот по процесот на притискање.

Контролната единица се наоѓа на контролниот кабинет и се користи за контрола на пресата.

Куќиштето на пресата стои од горната врата, која се користи за вметнување отпад, и од долната врата, што се користи за отстранување на компримиран отпад. Сензорите се ставаат на вратата како дополнителен заштитен елемент што спречува вклучување на печатот ако не се затворени сите врати.

Системот го управува специјална пумпа што овозможува голема брзина на притискање.