EKOMUNAL комунални возила се специјални возила за собирање на комуналниот отпад, со надградба на TEHNIX. Ние произведуваме надградба на TEHNIX во капацитети од 5, 7,5, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 m3.

EKOMUNAL  возилата се карактеризираат со мала потрошувачка на гориво и заштеда од 30% со 20% поголем обем на прифаќање на отпад. Возилата имаат мотор ЕУРО 6 што заштедува гориво со минимални емисии на СО2. Надградбата на TEHNIX е издржлива, хармонична и компактна конструкција. Сите делови се брзо заменливи и квалитетни со гаранција за издржливост.

Надградбата на TEHNIX има вграден систем чувствителен на притисок за максимално набивање на отпадот во комората за прием. Набивањето и исфрлањето отпад се изведува со помош на тристепен телескопски цилиндар.

Возилата имаат видео надзор одзади, како и контрола и осветлување на просторот за вчитување за максимална безбедност на серверот.

Со испорака на возила ЕКОМУНАЛ, ви обезбедуваме комплетна документација за уверение и упатства за употреба и одржување.