Биојама Tehnix е уред за биолошки третман на санитарни отпадни води во функција на природата и заштита на човекот. Капацитетот од 5 до 50 еквиваленти на жители е идеално решение за вашата куќа, деловен простор, мал ресторан или стан.

Уредот се прилагодува на специфични услови за работа, апсорбира дневно хидраулично оптоварување и ги исполнува барањата за поголеми ситуации при инсталација. Излезниот квалитет на отпадните води ги исполнува барањата пропишани со Уредбата за гранични вредности за емисии на отпадни води (ОГ 80/13).

Уредот може да се инсталира во зелени површини или конструкција на тротоарот, без да влијае на визуелниот изглед на околината.

Биојама е заштитена од корозија со специјална боја на пластична основа, која исто така обезбедува отпорност на механичко оштетување и агресивни медиуми (киселини, алкалии). Од надворешната страна е дополнително заштитен со водоотпорен картон V4.