Роло контејнерите се исклучително погодни за употреба во градежништвото за транспорт на товар на големо. Во развиените европски земји, до 70% од најголемиот товар се транспортира во роло контејнери. Ние ги правиме во отворена и затворена верзија, и според желбите на клиентите можеме да ги направиме според посебни спецификации.

Тие исто така можат да послужат како магацини за прием во дворовите за рециклирање.

Роло контејнерите ги намалуваат трошоците за транспорт на стоки. Еден камион може да послужи 10 или повеќе роло контејнери.

Тие се безбедни и практични во транспортот! Ефтини во експлоатација! Тие имаат долг животен век!