Маслофаќачите тип Tehnix се произведуваат според стандардот HRN EN 1825. Лубрикантите се користат за третман на отпадни води, мрсна вода од кујната, месната и прехранбената индустрија како превенција од затнување на канализациониот систем. Тие претставуваат оптимално решение за инсталација во земја или инсталација во зграда како самостоен пиштол за маснотии. Ефикасниот и економичен пиштол за маснотии е прилагоден на барањата и потребите на клиентот.