Хоризонтална преса – балирка

Хоризонталната преса за балирање е модерен уред за намалување на комуналниот отпад. Специјалната конструкција овозможува пресување на сортираниот комунален отпад во бали.

Должината на балата може да се прилагоди според потребите за оптимално полнење на просторот за транспортно возило. Врзувањето е процес што се прави рачно со употреба на жица за врзување механизам што спречува расфрлање на отпадот по процесот на притискање.

Контролната единица се наоѓа на контролниот кабинет и се користи за контрола на печатот.

Задниот цилиндар се користи за спуштање и подигнување на вратата што служи како брана за време на процесот на притискање. Останатите два цилиндри ги отвораат капаците на комората за бункер и имаат задача да ги затворат капаците пред да ги притиснат, во тој случај се спречува отпад за време на процесот на притискање.

Како дополнителен заштитен елемент е вграден кафез со цел да се заштити операторот на машината од повреди. Неопходно е безбедносната мрежа да биде во хоризонтална положба со цел да му се овозможи на тимот да ги запали хидро единиците на печатот и да започне самиот процес на притискање.