Вертикална мобилна нафтена пумпа

Вертикална мобилна нафтена пумпа

Се користи за примање, складирање, полнење гориво и контролирање на количината на гориво што се испушта низ мерачот на проток. Наменет е за дизел гориво (Д2), сино масло или запаливи течности од групата IIIA.

Таа е идеална за полнење гориво за машини за работа на далечински градежни места, шумари и други локации далеку од комерцијални пумпи за полнење гориво.

Дизајнот е вертикален во единечна или двојна верзија.

Tehnix нуди погони во следниве варијанти: 12 V, 24 V, 220 V, 400 V (екс верзија).

Капацитетот на дозирната пумпа од типот Tehnix е 45 L / min за погони од 12 и 24 V и 65 L / min за погони од 220 V.

Сите подвижни пумпи за масло добиваат комплетна техничка, атестирана и тест документација, како и упатства за употреба, одржување и сервисирање!

Подвижните пумпи за масло се овластени за TUV.