Мобилна бензиска пумпа

Мобилна бензиска пумпа

Подвижната бензинска пумпа се состои од две единици: мобилен резервоар за складирање и резервоар со систем за полнење и издавање на гориво. Капацитетот на испуштање на пумпата е 40 литри во минута. Пумпата има вграден мерач на проток тип K33 кој ја мери индивидуалната и вкупната количина на испразнет бензин. Резервоарот за пумпа е изработен од челичен лим 36.0361, а целата станица е прилагодена за транспорт со ви byушкар или кран.