20-10-07

Ecofocus - MK & TEHNIX D.O.O HR

Me datë 07.10.2020 u nënshkrua marrëveshja për bashkëpunimin në mes të dy kompanive.
Ecofocus - MK do të përfaqëson TEHNIX D.O.O në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Republikën e Shqipërisë.
На ден 07.10.2020 се потпиша договор за соработка помеѓу двете фирми.
Ecofocus - MK ќе биде претставник на TEHNIX D.O.O во Република Северна Македонија и во Република Албанија.